Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-27:2014
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật- Qui trình chẩn đoán - Phần 27: Bệnh sán lá gan
Năm ban hành 2014
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 282809_tcvn8400-27-2014.pdf