Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-25:2014
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 25 Bệnh Cúm lợn
Năm ban hành 2014
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283855_tcvn8400-25-2014.pdf