Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-23:2014
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh Ung khí thán
Năm ban hành 2014
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283857_tcvn8400-23-2014.pdf