Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 9582:2013
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Thực phẩm - Phương pháp phát hiện Staphylococcal Enterotoxin
Năm ban hành 2013
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 285091_tcvn9582-2013.pdf