Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8710-9: 2012
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 5: Bệnh Hoại tử gan tụy ở tôm
Năm ban hành 2012
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 286591_tcvn8710-9-2012.pdf