Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8710-8: 2012
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 8: Bệnh Hoại tử cơ ở tôm
Năm ban hành 2012
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 286593_tcvn8710-8-2012.pdf