Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Bệnh động vật - yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 286836_qcvn01-83-2011-bnnptnt.doc