Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu QCVN 01 - 80: 2011/BNNPTNT
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y.
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 286837_qcvn01-80-2011-bnnptnt.doc