Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu QCVN 01-42 : 2011/BNNPTNT
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y.
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 286893_qcvn01-42-2011-bnnptnt.doc