Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu QCVN 01-41 : 2011/BNNPTNT
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật.
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 286892_qcvn01-41-2011-bnnptnt.doc