Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8711-1:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Động vật và sản phẩm động vật – Phần 1: Quy trình chung phân tích nguy cơ trong nhập khẩu động vật sống
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm