Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685-1:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy trình QLT – Phần 1: Vắc xin phó thương hàn lợn nhược độc
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null tcvn_8685_1_2011_1438.doc