Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-14 : 2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 14: Quy trình giữ giống vi khuẩn ung khí thán, các chủng CL.C1 và CL.C2
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null tcvn_8683_14_2011_9465.doc