Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-13 : 2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 13: Quy trình giữ giống vi khuẩn đóng dấu lợn, các chủng E.37, E.47 và E.80
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-13_2011_1001833.pdf