Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-12 : 2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 12: Quy trình giữ giống vi khuẩn tụ huyết trùng gà, các chủng PA.1, PA.2
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-12_2011_1001832.pdf