Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-11 : 2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 11: Quy trình giữ giống vi khuẩn tụ huyết trùng lợn, chủng PS1
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-11_2011_1001831.pdf