Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-10:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 10: Quy trình giữ giống vi khuẩn tụ huyết trùng lợn nhược độc, chủng AVPS3
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-10_2011_1001830.pdf