Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-8 : 2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 8: Quy trình giữ giống vi khuẩn phó thương hàn lợn, các chủng SC.1; SC.2; SC.4 và SC.5
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-8_2011_1001828.pdf