Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-5 : 2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 5: Quy trình giữ giống vi khuẩn nhược độc đóng dấu lợn, chủng VR2
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-5_2011_1001825.pdf