Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-3 :2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 3: Quy trình giữ giống vi rút Newcastle, chủng hệ I
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-3_2011_1001823.pdf