Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8710-5 : 2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 5: Bệnh Taura ở tôm he
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 287175_tcvn8710-5-2011.doc