Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-17:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 17: Bệnh do vi khuẩn Staphylococcus aureus gây ra ở gà
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 297205_tcvn8400-17-2011.doc