Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-12:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 12: Bệnh bạch lị và thương hàn ở gà
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 297204_tcvn8400-12-2011.doc