Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-14:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 14: Bệnh tụ huyết trùng ở trâu bò
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 297199_tcvn8400-14-2011.doc