Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-10:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 10: Bệnh lao bò
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 297198_tcvn8400-10-2011.doc