Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-9:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 9: Bệnh viêm gan vịt typ I
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 297207_tcvn8400-9-2011.doc