Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-8:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 8: Bệnh nấm phổi do Aspergillus ở gia cầm
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 297206_tcvn8400-8-2011.doc