Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-7:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 7: Bệnh đậu cừu và đậu dê
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 297197_tcvn8400-7-2011.doc