Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-5:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 5: Bệnh tiên mao trùng
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 297196_tcvn8400-5-2011.doc