Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu QCVN 01-25 :2010/BNNPTNT
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
Năm ban hành 2010
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 287569_qcvn01-25-2010-bnnptnt.doc