Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8408:2010
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y - Quy trình phân tích rủi ro trong nhập khẩu
Năm ban hành 2010
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 297219_tcvn8408-2010.pdf