Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 5274: 2010
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Nhiệt thán
Năm ban hành 2010
Hiện trạng
File đính kèm
  • null tieu-chuan-tcvn-5274-2010-quy-trinh-chan-doan-benh-nhiet-than-o-dong-vat.pdf