LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Số 7473/CT-BNN-TY
Trích yếu Chỉ thị số 7473/CT-BNN-TY Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2033
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Chỉ thị, công điện
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày có hiệu lực 08/11/2022
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 221106_7473_CT_PCDB_Tet_2023.pdf