LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 80/2022/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y
Cơ quan ban hành 2
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực văn bản Thú y cộng đồng, KSGM, ATTP
Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày có hiệu lực 13/10/2022
Ngày hết hạn
Văn bản