LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Hop nhat TT 26 _TT 36_TT_06
Trích yếu Hợp nhất TT 26 _TT 36_TT_06
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Kiểm dịch động vật
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 2. Hop nhat TT 26 _TT 36_TT_06.pdf