LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu TT 10/2022/TT-BNNPTNT
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Thú y cộng đồng, KSGM, ATTP
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày có hiệu lực 30/09/2022
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 10-2022-TT-BNNPTNT sua doi bo sung TT 09 14.9.2022.pdf