LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu CV 115/TY-TS
Trích yếu Công văn 115/TY-TS ngày 15/01/2018 về việc đăng ký tham gia giám sát dịch bệnh trên tôm, cá tra phục vụ xuất khẩu.
Cơ quan ban hành 5
Loại văn bản Văn bản Cục thú y
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 15/01/2018
Ngày ban hành 15/01/2018
Ngày có hiệu lực 15/01/2018
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 180114_CV_115_Dangky_GSDB_Xuatkhau_Nam2018.pdf