LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 05:2017/TY-TS
Trích yếu Tiêu chuẩn cơ sở phát hiện Tilapia lake vi rút trên cá rô phi bằng kỹ thuật Semi-nested Reverse Transcriptase PCR (Semi-nested RT PCR)
Cơ quan ban hành 5
Loại văn bản Văn bản Cục thú y
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 13/09/2017
Ngày ban hành 13/09/2017
Ngày có hiệu lực 13/09/2017
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 170913_TCCS_05_phathienTiLV.pdf