LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 4214/BNN-TY
Trích yếu Ngày 23/5/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 4214/BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Văn bản Bộ NNPTNT
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 23/05/2017
Ngày ban hành 23/05/2017
Ngày có hiệu lực 23/05/2017
Ngày hết hạn
Văn bản