LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 1907BNN-TY
Trích yếu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 1907BNN-TY về việc xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng nguồn ngân sách địa phương.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Văn bản Bộ NNPTNT
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 08/03/2018
Ngày ban hành 08/03/2018
Ngày có hiệu lực 08/03/2018
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 1907.pdf
  • null 180309_Du thao 5.Thong tu su doi, bo sung Thong tu 13.docx