LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 8442/BNN-TY
Trích yếu Công văn số 8442/BNN-TY về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Văn bản Bộ NNPTNT
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 29/10/2018
Ngày ban hành 29/10/2018
Ngày có hiệu lực 29/10/2018
Ngày hết hạn
Văn bản