LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Quyết định 16/2016/QĐ-TTg.
Trích yếu Quyết định 16/2016/QĐ-TTg. Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp
Cơ quan ban hành 3
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 29/04/2016
Ngày ban hành 29/04/2016
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null Quyet dinh 16.2016.QD-TTg.doc