LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Quyết định 193/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số 193/QĐ-TTg v/v phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 2017-2021
Cơ quan ban hành 3
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày có hiệu lực 13/02/2017
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 2_20161226_Chuong trinh Dai QG 2017-2021_final_vs4.pdf
  • null 193QQDTTGngay13.2.2017 .pdf