LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 4995 /QĐ-BNN-TY
Trích yếu Quyết định 4995 /QĐ-BNN-TY ngày 20/11/2014 V/v Phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015 – 2020”
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 20/11/2014
Ngày ban hành 20/11/2014
Ngày có hiệu lực 20/11/2014
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null QĐ_4995_Pheduyet_KehoachCatra_20112014.doc
  • null QD_4995_Kehoach_Catra_20112014.pdf