LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 04/2020/NĐ-CP
Trích yếu Ngày 03/01/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 02 năm 2020
Cơ quan ban hành 2
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 03/01/2020
Ngày ban hành 03/01/2020
Ngày có hiệu lực 18/02/2020
Ngày hết hạn
Văn bản