LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Luật Thú y số 79/2015/QH13
Trích yếu Luật số 79/2015/QH13. Luật Thú y. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.
Cơ quan ban hành 1
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 19/06/2015
Ngày ban hành 19/06/2015
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null Luat so 79- LUAT THU Y (thong qua 19.6.2015).doc