LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 1194/CĐ-TTg
Trích yếu Công điện 1194/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2018
Cơ quan ban hành 3
Loại văn bản Chỉ thị, công điện
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018
Ngày hết hạn
Văn bản