LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 2704/CĐ-BNN-TY
Trích yếu Công điện khẩn số 2704/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh Dại năm 2018
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Chỉ thị, công điện
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 10/04/2018
Ngày ban hành 10/04/2018
Ngày có hiệu lực 10/04/2018
Ngày hết hạn
Văn bản