LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 3005/CT-BNN-TY
Trích yếu Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Chỉ thị, công điện
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 14/12/2018
Ngày ban hành 14/12/2018
Ngày có hiệu lực 14/12/2018
Ngày hết hạn
Văn bản