LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 31/CT-TTG
Trích yếu Chỉ thị số 31/CT-TTG ngày 06.7.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.
Cơ quan ban hành 3
Loại văn bản Chỉ thị, công điện
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 170706_so 31-CT-TTg_tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.doc
  • null 170706_so 31-CT-TTg_tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.pdf